top of page
Benviguts i benvingudes

El grup Gresc@ (Grup de Recerca en Educació per la Sostenibilitat, Escola i Comunitat) és un grup de recerca de la Universitat Autònoma de Barcelona. Està format per professors de diferents departaments universitaris vinculats a la formació del professorat de ciències experimentals i de ciències socials, professionals del món de l’ensenyament,   professionals de l’  educació ambiental i estudiants de grau, màster i doctorat.

 

La seva finalitat és la de desenvolupar estratègies de recerca interdisciplinària i d’innovació educativa a partir de referents teòrics socioculturals que promoguin la vinculació de l’escola i l’educació en el desenvolupament comunitari orientat cap a la sostenibilitat i la ciutadania democràtica.

bottom of page